17 Mayıs 2009 Pazar

TEZ MEZ...

Tamamlanmış tek kısım çalışmanın özeti :) onu paylasıyım bari...


BM VE ESKİ YUGOSLAVYA İÇ SAVAŞI

ÖZET:

Yugoslavya,etnik ve dini bakımdan dünyanın en karmaşık bölgelerinden biri olan Balkanlarda yer almaktadır.Bu heterojen yapıda barış içinde birlikte yaşama ilkesi süreklilik kazanamamış , federe cumhuriyetler milliyetçi duygularla hareket ederek ayrılıkçılığa yönelmişler ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.Bunun sonucunda Yugoslavya'da iç savaşa dönüşen çatışmalar başlamıştır.Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa'da yeri olmadığına inanılan etnik çatışma ve savaş , 1990'lı yılların başında Soguk Savaş döneminde Avrup'ya yeniden dönmüştür. Avrupa'da yaşanmakta olan savaşı engelleyememe ve sonrasında durduramama , özellikle 1992 sonrasında artık bir Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası olduğunu iddia eden AB'nin aslında bu konularda başa cıkmakta ne kadar yetersiz kaldığını göstermiştir.1992-1995 döneminde Bosna'da yaşanan savaş ABD'nin liderlik rolü üstlenmesiyle durdurulabilmiştir.BM nezdinde alınan kararlar işlevsellikten uzak kalmış , NATO'nun Kosova'ya müdahalesinde açık bir egemenlik ihlali söz konusu olmuş , BM Kurucu Antlaşması ihlal edilmiştir.

Bu bağlamda çalışmamızda , Batılı devletler başta olmak üzere uluslararası toplumun bir yandan toprak bütünlüğüne saygıdan bahseden diğer yandan bağımsızlık kazanan cumhuriyetleri tanıma formülleri arayan çelişkili tutumları ve işlevsellikten uzak kararları ele alınmakta , BM ve AB'nin bu gibi olaylarda savaş öncesinde veya sonrasında , devletlerin egemenlik haklarını ihlal etmemek kaydıyla daha fazla sorumluluk alması gerektiği savunulmaktadır.


Olmuş vallahi ya beğendim :D diğer bölümlerde aynı güzellikte tamamlanacak inşallah :)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder